Algemene Voorwaarden

Het reserveren voor het deelnemen aan een evenement of workshop gebeurt enkel door plaatsen aan te kopen en te betalen op onze webshop of op voorhand in onze winkel. Deze clausule heeft geen betrekking tot de gratis evenementen welk volledig vrij blijven.Een minimum aantal (gespecifieerd) deelnemers is noodzakelijk opdat een evenement doorgaat.De terugbetaling van een deelname aan een evenement kan enkel plaatsvinden op volgende voorwaarden:

  • Annulering meegedeeld minstens 2 werkdagen voor het plaatsvinden van het evenement en het minimum aantal deelnemers is bereikt.
  • Annulering van het evenement door gebrek aan deelnemers.